שכונת צה"ל בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת צה"ל בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת צה"ל בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת צה"ל בקרית גת
קרית גתצה"ל 46900,0001995
קרית גתאלכסנדרוני 7815,0002001
קרית גתשדרות מלכי ישראל 150805,0001991
קרית גתשד מלכי ישראל 156805,0001991
קרית גתמשעול השומר 11665,0001994
קרית גתשדרות צה''ל 36357,210
קרית גתאלכסנדרוני 4149,580
קרית גתשד מלכי ישראל 146600,0001991
קרית גתשדרות מלכי ישראל 148600,0001991
קרית גתאלכסנדרוני 13900,9001994
קרית גתאלכסנדרוני 15900,9001994
קרית גתאלכסנדרוני 9333,560
קרית גתמשעול דקר 51,150,0001993
קרית גתמשעול דקר 31,150,0001993
קרית גתמבוא הפורצים 21,320,0001990
קרית גתהפורצים 21,320,0001990
קרית גתגבעתי 11810,0001994
קרית גתגבעתי 11810,0001994

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת צה"ל בקרית גת