שכונת צהלון בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת צהלון בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת צהלון בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת צהלון בתל אביב יפו
תל אביב יפו3768 22,231,350
תל אביב יפוירחינאי שמואל 82,350,0002016
תל אביב יפוציהתלי 12,075,0002016
תל אביב יפוציהתל''י 122,820,0002018
תל אביב יפואב 62,350,0002015
תל אביב יפוירחינאי שמואל 82,196,0002016
תל אביב יפוירחינאי שמואל2,820,0002018
תל אביב יפו3895 762,350,000
תל אביב יפוהרבי מלילוב 51,861,8611956
תל אביב יפוירחינאי שמואל 82,500,0002016
תל אביב יפושבטי ישראל 671,500,0001948
תל אביב יפוציהתלי 11,950,0002016
תל אביב יפואב 12,395,1002018
תל אביב יפוציהתלי 11,750,0002015
תל אביב יפוירחינאי שמואל 82,217,0002015
תל אביב יפוציהתלי 11,770,0002015
תל אביב יפוהרבי מלילוב 51,861,861
תל אביב יפוציהתלי 11,655,8502015

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת צהלון בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת צהלון בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת צהלון בתל אביב יפו