שכונת פסגת זאב מרכז בירושלים

מגמת מחירים בשכונת פסגת זאב מרכז בירושלים

עסקאות קודמות בשכונת פסגת זאב מרכז בירושלים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת פסגת זאב מרכז בירושלים
ירושליםהסיירת הירושלמית 91,150,0001980
ירושליםהשישה עשר 161,300,0001990
ירושליםהשישה עשר 201,300,0001990
ירושליםחיים פזנר 181,140,0001987
ירושליםחיל האויר 191,140,0001987
ירושליםחיל האוויר 411,201,2011985
ירושליםחיל האוויר 411,201,201
ירושליםחיל האויר 431,201,2011985
ירושליםסיירת גולני 61,100,0001980
ירושליםסיירת גולני 281,100,0001980
ירושליםזילברשטיין 102,500,0001987
ירושליםזילברשטיין 82,500,0001987
ירושליםהסיירת הירושלמית 311,255,0001985
ירושליםהארבעה 31,380,0001985
ירושליםהניידות 11,380,0001985
ירושליםהסיירת הירושלמית 351,255,0001985
ירושליםהארבעה 71,420,0001982
ירושליםהארבעה 91,420,0001982
ירושליםחיל האויר 271,395,0001990
ירושליםחיל האוויר 251,395,0001990

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת פסגת זאב מרכז בירושלים