שכונת עין הים בחיפה

מגמת מחירים בשכונת עין הים בחיפה

עסקאות קודמות בשכונת עין הים בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת עין הים בחיפה
חיפהיאיר שטרן 23400,0001960
חיפההעוגן 241,350,0001960
חיפההלפרין ירמיהו 21,955,9002012
חיפהשטרן יאיר 15800,0001970
חיפההלפרין ירמיהו 22,200,0002012
חיפהחיפה 12,200,0002015
חיפההלפרין ירמיהו 32,200,0002007
חיפההתכלת 2341,550,0001980
חיפהשטרן יאיר 13860,0001980
חיפההתורן 20680,0001980
חיפההלפרין ירמיהו 22,225,8502016
חיפההעוגן 101,760,5631970
חיפהיאיר שטרן 111,400,0002017
חיפהשטרן יאיר 71,400,0002017
חיפההתורן 34800,0001980
חיפהשדרות ההגנה 3800,0001980
חיפהיאיר שטרן 111,400,0002017
חיפהחיפה 11,400,0002017
חיפהשטרן יאיר 71,700,0001970
חיפהיאיר שטרן 111,700,0001970