שכונת עזרא בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת עזרא בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת עזרא בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת עזרא בתל אביב יפו
תל אביב יפורח 3503 11,883,7132016
תל אביב יפותשרי 66100,0001950
תל אביב יפותשרי 68800,000
תל אביב יפותשרי 62440,0001955
תל אביב יפותשרי 68440,0001955
תל אביב יפועזרא3,085,8222017
תל אביב יפוכסלו 213,085,8222017
תל אביב יפוהבלונים 552,090,0002019
תל אביב יפועזרא2,090,0002019
תל אביב יפואב 11,932,0362016
תל אביב יפותשרי 68100,0001950
תל אביב יפולחי 31,880,0002011
תל אביב יפואב 11,815,0562016
תל אביב יפורח 3503 11,863,5102016

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת עזרא בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת עזרא בתל אביב יפו