שכונת סביוני ים בקרית ים

מגמת מחירים בשכונת סביוני ים בקרית ים

עסקאות קודמות בשכונת סביוני ים בקרית ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת סביוני ים בקרית ים
קרית יםהאגוזים 1930,0002008
קרית יםצאלון 231,310,0002013
קרית יםצאלון 20930,0001980
קרית יםצאלון 321,325,0002013
קרית יםצאלון 301,345,0002011
קרית יםהאגוזים 21,110,0002000
קרית יםהאילנות 111,300,0002011
קרית יםצאלון 192,100,0001980
קרית יםהאילנות 111,260,0002011
קרית יםהאילנות 91,500,0002010
קרית יםהערמונים 71,760,0001995
קרית יםהערמונים 591,800,0001980
קרית יםצאלון 181,250,0002008
קרית יםדולב 41,385,0002006
קרית יםהאילנות 111,455,0002012
קרית יםהערמונים 421,800,0002007
קרית יםהשיקמים 541,740,0002000
קרית יםחרובים 861,751,7501998
קרית יםחרובים 881,751,7501998

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת סביוני ים בקרית ים