שכונת נווה חיים;ויצמן בחדרה

מגמת מחירים בשכונת נווה חיים;ויצמן בחדרה

עסקאות קודמות בשכונת נווה חיים;ויצמן בחדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת נווה חיים;ויצמן בחדרה
חדרהההרדוף 121,870,0001997
חדרהחדרה 201,830,0002000
חדרהאהרונסון 381,450,0002016
חדרהשחל 41,600,0001984
חדרהההסתדרות 51,925,0001955
חדרהאוסקר כהן 102,485,0002005
חדרהאופירה 302,250,0002006
חדרהמבצע עובדה 251,440,0002008
חדרהאהרון אהרונסון 351,430,000
חדרהאופירה 222,170,0002007
חדרהההסתדרות 101,510,0001980
חדרהאהרונסון 165,720,0002000
חדרהחדרה 251,810,0002007
חדרהעמק יזרעאל 152,200,0002016
חדרהאהרונסון 11,740,0002015
חדרהמבצע עובדה 331,375,0002004
חדרהאהרונסון 461,350,0002015
חדרהעמק יזרעאל 172,200,0002015
חדרהויצמן 11,430,0002006