שכונת נוה צה"ל בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת נוה צה"ל בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת נוה צה"ל בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת נוה צה"ל בתל אביב יפו
תל אביב יפוסמטת איתן 8900,000
תל אביב יפואלוף 11750,0001970
תל אביב יפואריאל 11,100,0001970
תל אביב יפוגבעתי 12800,0001960
תל אביב יפוסמטת איתן 8880,000
תל אביב יפואריאל 29880,0001970
תל אביב יפואריאל 41,270,0001999
תל אביב יפובן חיל 121,080,0001955
תל אביב יפואריאל 11,200,0001960
תל אביב יפואלוף 9950,0001957
תל אביב יפוגבעתי 61,200,0001995
תל אביב יפוגבעתי 61,200,0001995
תל אביב יפוגבעתי 14976,246
תל אביב יפוגבעתי 12971,5551954
תל אביב יפוגבעתי 14979,800
תל אביב יפואלוף 111,041,0391957
תל אביב יפואריאל 31,280,0001960
תל אביב יפוסמטת איתן 81,280,000
תל אביב יפואריאל 71,715,0001967

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת נוה צה"ל בתל אביב יפו

    רחובות פופולרים בשכונת נוה צה"ל בתל אביב יפו