שכונת נוה אליעזר בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת נוה אליעזר בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת נוה אליעזר בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת נוה אליעזר בתל אביב יפו
תל אביב יפושד ששת הימים 111,280,0001970
תל אביב יפושד ששת הימים 371,290,0001978
תל אביב יפולובטקין צביה 51,155,0001960
תל אביב יפובר לב חיים 1711,035,0001970
תל אביב יפומחל 621,550,0001998
תל אביב יפובר לב חיים 1931,225,0001970
תל אביב יפויצחק אלחנן 141,100,0001955
תל אביב יפוצוקרמן 121,100,000
תל אביב יפואנטק צוקרמן יצחק 22960,0001960
תל אביב יפותקוע 291,300,0001970
תל אביב יפומחל 581,750,0001970
תל אביב יפומחל 451,800,0001970
תל אביב יפולובטקין צביה 14980,0001970
תל אביב יפולובטקין צביה 281,100,0001980
תל אביב יפומחל 621,750,0001970
תל אביב יפותקוע 211,300,0002011
תל אביב יפותקוע 231,300,000
תל אביב יפולובטקין צביה 381,375,0001950
תל אביב יפואנטק צוקרמן יצחק 232,095,0001970
תל אביב יפותקוע 212,095,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת נוה אליעזר בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת נוה אליעזר בתל אביב יפו