שכונת נוה אביבים בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת נוה אביבים בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת נוה אביבים בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת נוה אביבים בתל אביב יפו
תל אביב יפורבינא 132,800,0001970
תל אביב יפוטאגור רבינדרנארט 612,720,0001970
תל אביב יפורב אשי 65,494,7362005
תל אביב יפוטאגור 471980
תל אביב יפוטאגור 471980
תל אביב יפולבנון חיים 973,300,0001980
תל אביב יפוחיים לבנון 973,300,0001980
תל אביב יפואריה פסטרנק 54,200,000
תל אביב יפוברודצקי 583,925,0002017
תל אביב יפוהרב אשי 105,494,7362005
תל אביב יפומוריץ דניאל 482,450,0001960
תל אביב יפופסטרנק אריה 63,000,0001982
תל אביב יפוהסבוראים 213,100,0001990
תל אביב יפויהודה הנשיא 393,580,0001972
תל אביב יפויהודה הנשיא 314,000,0001970
תל אביב יפומוריץ דניאל 562,450,0001960
תל אביב יפויהודה הנשיא 364,504,5041960

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת נוה אביבים בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת נוה אביבים בתל אביב יפו