שכונת נאות הנביאים בשדרות

מגמת מחירים בשכונת נאות הנביאים בשדרות

עסקאות קודמות בשכונת נאות הנביאים בשדרות

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת נאות הנביאים בשדרות
שדרותירמיהו 931,080,0002000
שדרותישעיהו 60870,0001991
שדרותרחל 31,100,0001991
שדרותיואל(נאות הנביאים) 121,120,0001980
שדרותמשעול רחל 31,100,000
שדרותמשה רבנו 1871,370,0001990
שדרותשמואל 11,200,0001984
שדרותמשעול רחל 31,100,000
שדרותחגי 4229,320
שדרותמשה רבנו 1871,370,0001990
שדרותיונה(נאות הנביאים) 24540,0001990
שדרותיחזקאל 241,150,0001990
שדרותיונה(נאות הנביאים) 37955,0001990
שדרותיחזקאל 301,150,0001990
שדרותירמיהו)נאות הנביאי 731,080,0002000