שכונת נאות הנביאים בשדרות

מגמת מחירים בשכונת נאות הנביאים בשדרות

עסקאות קודמות בשכונת נאות הנביאים בשדרות

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת נאות הנביאים בשדרות
שדרותחגי 4229,320
שדרותיונה(נאות הנביאים) 37955,0001990
שדרותשמואל 11,200,0001984
שדרותיונה(נאות הנביאים) 24540,0001990
שדרותירמיהו)נאות הנביאי 731,080,0002000
שדרותירמיהו 931,080,0002000
שדרותמשה רבנו 1871,370,0001990
שדרותיחזקאל 301,150,0001990
שדרותיחזקאל 241,150,0001990
שדרותמשעול רחל 31,100,000
שדרותמשה רבנו 1871,370,0001990
שדרותישעיהו 60870,0001991
שדרותיואל(נאות הנביאים) 121,120,0001980
שדרותמשעול רחל 31,100,000
שדרותרחל 31,100,0001991