שכונת מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו
תל אביב יפוראסין זן 181,700,0001932
תל אביב יפודרור 191,770,0001960
תל אביב יפודאנטה 102,670,0002016
תל אביב יפורבי פנחס 42,800,0002007
תל אביב יפושבטי ישראל 451,420,000
תל אביב יפו3018 162,850,0002007
תל אביב יפויהודה הימית 675,060,2342020
תל אביב יפויהודה הימית 281,940,0002016
תל אביב יפופושקין 5689,0431970
תל אביב יפומרגוזה יהודה 262,530,0002005
תל אביב יפורבי פנחס 42,850,0002007
תל אביב יפויהודה הימית 255,060,2342020
תל אביב יפואוזשקובה 8827,6401970
תל אביב יפורבי תנחום 62,250,0002011
תל אביב יפודרור 122,730,0001947
תל אביב יפושבטי ישראל 451,420,0001950
תל אביב יפושד' ירושלים 481,600,0001960
תל אביב יפופסטלוצי 333,124,0001950
תל אביב יפואנגלו מיכאל 291,495,0001965

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו