שכונת מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו
תל אביב יפועזה 561,401,4001970
תל אביב יפורבנו ירוחם 11,675,0001970
תל אביב יפודרך בן צבי 121,650,0001960
תל אביב יפודרך בן צבי 161,560,0001970
תל אביב יפונס לגויים 31,550,0001960
תל אביב יפועזה 141,650,000
תל אביב יפורבנו ירוחם 71,600,0001970
תל אביב יפורבנו ירוחם 31,600,0001970
תל אביב יפורבנו ירוחם 71,731,927
תל אביב יפורבנו ירוחם 51,725,0001960
תל אביב יפולמרטין 259,193,5481930
תל אביב יפועזה 429,162,561
תל אביב יפונס לגויים 31,550,000
תל אביב יפודרך בן צבי 61,227,3591960
תל אביב יפועזה 21,650,0001960
תל אביב יפודרך בן צבי 141,700,0001970
תל אביב יפויהודה הימית 41,235,0001940
תל אביב יפושד ירושלים 1131,290,0001970
תל אביב יפועזה 621,401,402

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושלים בתל אביב יפו