שכונת מרכז העיר בחדרה

מגמת מחירים בשכונת מרכז העיר בחדרה

עסקאות קודמות בשכונת מרכז העיר בחדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מרכז העיר בחדרה
חדרההרצל 221,410,0002016
חדרההרצל 431,470,0002005
חדרההעלייה השנייה 141,510,000
חדרההרצל 501,510,0002016
חדרהליובין 21,010,0001970
חדרהביאליק 351,260,0001982
חדרההבנים 45772,0001970
חדרההעליה הראשונה 1780,0001975
חדרהירושלים 35910,0001960
חדרהתרנ''א 62910,0001960
חדרהתרנ"א 46400,0001960
חדרהתרנ''א 18400,0001960
חדרההנשיא ויצמן 85507,0001960
חדרההנשיא וייצמן 85507,0001960
חדרהנחומובסקי 8473,2002000
חדרהנחמובסקי 6473,2002000
חדרהרח''ש 61,140,0001970
חדרהרח"ש 61,140,0001970
חדרהשניאורסון 1775,0001960
חדרההרצל 30775,0001960