שכונת מרכז העיר ב' ברמת גן

מגמת מחירים בשכונת מרכז העיר ב' ברמת גן

עסקאות קודמות בשכונת מרכז העיר ב' ברמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מרכז העיר ב' ברמת גן
רמת גןהאשל 222,660,0001984
רמת גןהרצל 173,020,992
רמת גןהרצל 431,270,0001960
רמת גןהרצל 381,600,0001970
רמת גןשאנן 22880,0002017
רמת גןשאנן 22880,000
רמת גןשאנן 221,220,0002017
רמת גןקריניצי 453,050,0001970
רמת גןקריניצי 272,300,0002018
רמת גןשאנן 152,300,0002018
רמת גןהאשל 242,660,0001984
רמת גןהרצל 173,053,2612014
רמת גןמירקין 21,600,0001970
רמת גןשאנן 221,220,0002017
רמת גןקריניצי 453,050,0001970
רמת גןהרצל 431,270,0001960
רמת גןסביון 13,053,2612014
רמת גןשאנן 22880,0002017

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מרכז העיר ב' ברמת גן