שכונת מרכז העיר א' ברמת גן

מגמת מחירים בשכונת מרכז העיר א' ברמת גן

עסקאות קודמות בשכונת מרכז העיר א' ברמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מרכז העיר א' ברמת גן
רמת גןבועז 21,150,0002017
רמת גןהמעגל 441,883,0002017
רמת גןהמעגל 421,883,0002017
רמת גןהחיצון 31,350,0002018
רמת גןהחיצון 31,350,0002018
רמת גןמצפה 51,450,0002018
רמת גןהמתמיד 193,105,0002017
רמת גןהמתמיד 173,105,0002017
רמת גןהמתמיד 411,150,0002017
רמת גןארלוזורוב 431,650,0001998
רמת גןהחשמונאים 81,755,8502018
רמת גןהמעגל 151,450,0001950
רמת גןמצפה 31,450,0002018
רמת גןארלוזורוב 431,650,000
רמת גןהמתמיד 411,150,000
רמת גןהחשמונאים 81,755,8502018
רמת גןהמתמיד 411,150,0002017
רמת גןארלוזורוב 431,650,0001998

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מרכז העיר א' ברמת גן