שכונת מרכז אזרחי בבאר שבע

מגמת מחירים בשכונת מרכז אזרחי בבאר שבע

עסקאות קודמות בשכונת מרכז אזרחי בבאר שבע

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מרכז אזרחי בבאר שבע
באר שבעבן צבי יצחק 21,330,0002016
באר שבעמדרחוב התקווה 11,330,000
באר שבעקרן היסוד 27590,0001970
באר שבעלייב יפה 17720,0001960
באר שבעלייב יפה 23720,0001960
באר שבע2,825,0002013
באר שבעיעקב כהן 62,825,0002013
באר שבעהזז 61,450,0001994
באר שבעחיים הזז 61,450,0001994
באר שבעבן צבי יצחק 21,260,0002017
באר שבעדוד וולפסון 61,260,0002017
באר שבעדוד וולפסון 61,260,000
באר שבע2,030,0002017
באר שבעיעקב כהן 152,030,0002017
באר שבעשד רגר יצחק 592,500,0002015
באר שבעיצחק רגר2,500,0002015
באר שבעדוד וולפסון 61,320,0002018
באר שבעבן צבי יצחק 41,320,0002018
באר שבעבן צבי יצחק 21,270,0002016

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מרכז אזרחי בבאר שבע