שכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו
תל אביב יפודרך בגין 1442,550,0002014
תל אביב יפודרך בגין 1442,635,0002014
תל אביב יפודרך בגין 1442,309,7252015
תל אביב יפודרך מנחם בגין 14,095,8692015
תל אביב יפודרך מנחם בגין 1505,500,0002015
תל אביב יפודרך בגין 1442,600,0002014
תל אביב יפודרך בגין 1445,050,0002014
תל אביב יפודרך בגין 1442,543,7502014
תל אביב יפודרך בגין 1442,661,3602014
תל אביב יפודרך בגין 1442,543,7502014
תל אביב יפודרך מנחם בגין 1582,030,0002015
תל אביב יפודרך בגין 1442,737,0752014
תל אביב יפודרך בגין 1442,645,5002014

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו

    רחובות פופולרים בשכונת מע"ר צפוני בתל אביב יפו