שכונת מלכי ישראל בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת מלכי ישראל בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת מלכי ישראל בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת מלכי ישראל בקרית גת
קרית גתיהושפט 491,815,0001900
קרית גתיהושפט 331,630,0001900
קרית גתעוזיהו 591,900,0001983
קרית גתשלמה המלך 221,900,0001998
קרית גתיהושפט 182,000,0002012
קרית גתיהושפט 182,000,0002012
קרית גתיהושפט 691,650,0001900
קרית גתעוזיהו 271,800,0001986
קרית גתשלמה המלך 221,900,0001998
קרית גתיהושפט 831,700,0001900
קרית גתיהושפט 831,770,0001900
קרית גתיהושפט 391,680,0001984
קרית גתאסא 112,020,0001970
קרית גתדוד המלך 562,000,0002002
קרית גתשלמה המלך 571,700,0001982

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מלכי ישראל בקרית גת

    רחובות פופולרים בשכונת מלכי ישראל בקרית גת