שכונת לינקולן בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת לינקולן בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת לינקולן בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת לינקולן בתל אביב יפו
תל אביב יפוטיומקין 31,680,0001960
תל אביב יפומזאה 791,650,0001960
תל אביב יפוקרליבך2,295,7252015
תל אביב יפווילסון 102,475,0001955
תל אביב יפולינקולן 132,475,000
תל אביב יפוסעדיה גאון 353,720,0002015
תל אביב יפוצקלג 203,720,000
תל אביב יפומזאה 722,150,0001970
תל אביב יפוסעדיה גאון 353,590,0002015
תל אביב יפוקרית ספר 7600,0001940
תל אביב יפוסעדיה גאון 354,620,0002014
תל אביב יפוצקלג 204,620,000
תל אביב יפוקרית ספר 73,700,0001970
תל אביב יפואוליפנט 122,630,0001958
תל אביב יפוכורש 13,825,0001935
תל אביב יפוהמלך כורש 43,825,0001935
תל אביב יפוצקלג 208,400,0002017
תל אביב יפוסעדיה גאון 358,400,0002017

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת לינקולן בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת לינקולן בתל אביב יפו