שכונת לב תל אביב החלק הצפוני בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת לב תל אביב החלק הצפוני בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת לב תל אביב החלק הצפוני בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת לב תל אביב החלק הצפוני בתל אביב יפו
תל אביב יפוטשרניחובסקי3,440,0002015
תל אביב יפומרכז בעלי מלאכה 152,335,0001970
תל אביב יפובית לחם 61,204,8191950
תל אביב יפובית לחם 61,204,8191960
תל אביב יפובר אילן 64,250,0001994
תל אביב יפופיארברג 354,250,0001994
תל אביב יפובורוכוב 94,750,0002018
תל אביב יפואלנבי 35950,0001993
תל אביב יפומרכז בעלי מלאכה 402,475,0001970
תל אביב יפוהירקון 558,000,0002017
תל אביב יפובית לחם 61,204,8191950
תל אביב יפופרץ חיות 224,750,0002018
תל אביב יפופינסקר 154,400,0001950
תל אביב יפובן יהודה 212,040,0001950
תל אביב יפובית לחם 61,204,8191960
תל אביב יפושלום עליכם 142,040,0001950
תל אביב יפוהירקון 578,000,0002017
תל אביב יפוטשרניחובסקי 133,245,0001970
תל אביב יפוהמלך ג'ורג' 33,440,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת לב תל אביב החלק הצפוני בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת לב תל אביב החלק הצפוני בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת לב תל אביב החלק הצפוני בתל אביב יפו