שכונת כרמל מרכזי בחיפה

מגמת מחירים בשכונת כרמל מרכזי בחיפה

עסקאות קודמות בשכונת כרמל מרכזי בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת כרמל מרכזי בחיפה
חיפהשדרות ודג'ווד 28990,000
חיפהפייגין 111,370,000
חיפהפייגין 111,370,000
חיפהשמשון 51,320,0001961
חיפהווגווד 211,100,0001958
חיפהישורון 21,100,000
חיפהישורון 21,100,0001958
חיפהשדרות ודג'ווד 281,100,0001955
חיפהווגווד 301,100,0001955
חיפהווגווד 341,120,0001950
חיפהשדרות ודג'ווד 321,120,0001950
חיפהווגווד 71,400,0002002
חיפהשדרות ודג'ווד 71,400,0002002
חיפהבכורים 621,900,0001977
חיפהביכורים 661,900,0001977
חיפהשדרות ודג'ווד 71,600,000
חיפהוודג'ווד 71,600,0002000
חיפהשדרות ודג'ווד 71,600,0002000
חיפהפייגין צבי 91,370,0001980
חיפהיאיר כ''ץ 21,680,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת כרמל מרכזי בחיפה