שכונת כוכב הצפון בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת כוכב הצפון בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת כוכב הצפון בתל אביב יפו
תל אביב יפובוני העיר3,325,0001970
תל אביב יפוקובנר אבא 14,050,0002003
תל אביב יפועגנון 303,600,0001981
תל אביב יפוש''י עגנון 3016,003,2182016
תל אביב יפוש''י עגנון 305,499,5702017
תל אביב יפויערי מאיר 183,285,0002010
תל אביב יפועגנון 2812,416,8102017
תל אביב יפויערי מאיר3,000,0002012
תל אביב יפובילויה 84,350,0002010
תל אביב יפועגנון 2816,003,2182016
תל אביב יפואשכול לוי 175,630,0001997
תל אביב יפוויטלה 94,800,0002008
תל אביב יפועגנון 285,499,5702017
תל אביב יפובילויה מעוז3,500,000
תל אביב יפוש''י עגנון 3012,416,8102017
תל אביב יפועגנון ש"י 406,625,0002015
תל אביב יפוגלילי ישראל 93,750,0001995
תל אביב יפובוני העיר 14,000,0002001
תל אביב יפובילויה 43,500,0002012

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת כוכב הצפון בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת כוכב הצפון בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת כוכב הצפון בתל אביב יפו