שכונת יפו ד בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת יפו ד בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת יפו ד בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת יפו ד בתל אביב יפו
תל אביב יפורובינשטיין 471,200,0001980
תל אביב יפורובינשטיין 151,200,0001970
תל אביב יפוקהלת קנדה 42870,0001970
תל אביב יפוחיננית 91,357,5001960
תל אביב יפוקהילת קנדה 171,220,0001960
תל אביב יפוקהילת קנדה 71,185,0001960
תל אביב יפומחרוזת 131,380,0001970
תל אביב יפוהרב רובינשטיין 63430,9471972
תל אביב יפורובינשטיין 55430,9471972
תל אביב יפונרדור 171,120,0001980
תל אביב יפוגלעינית 81,275,0001960
תל אביב יפונרדור 16850,0001967
תל אביב יפונרדור 26850,000
תל אביב יפונרדור 22955,0001970
תל אביב יפונרדור 7920,0001970
תל אביב יפונרדור 91,120,0001980
תל אביב יפופעמונית 51,275,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת יפו ד בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת יפו ד בתל אביב יפו