שכונת ורדיה בחיפה

מגמת מחירים בשכונת ורדיה בחיפה

עסקאות קודמות בשכונת ורדיה בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת ורדיה בחיפה
חיפהנורית 191,450,0001997
חיפהנורית 322,085,0001994
חיפהנורית 592,202,2012003
חיפהנורית 321,800,0001995
חיפהנורית 301,750,0001990
חיפהצבעוני 71,700,0001990
חיפהצבעוני 112,135,0001996
חיפהצבעוני 131,840,0001997
חיפהורדיה 571,480,0001994
חיפהורדיה 571,965,0001994
חיפהנורית 131,890,0002012
חיפהנורית 92,375,0002000
חיפהנורית 32,375,0002000
חיפהנורית 511,520,0001999
חיפהצבעוני 131,950,0001997
חיפהכליל החורש 162,290,0001999
חיפהצבעוני 181,850,0001992
חיפהורדיה 81,701,6992000
חיפהורדיה 81,701,6992000
חיפהורדיה 81,701,699

    רחובות פופולרים בשכונת ורדיה בחיפה