שכונת השופטים בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת השופטים בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת השופטים בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת השופטים בקרית גת
קרית גתדוד המלך 211,220,0002005
קרית גתמשעול שמשון 121,215,0002002
קרית גתדוד המלך 211,215,0002002
קרית גתדוד המלך 211,290,0002004
קרית גתשד לכיש 71815,0001980
קרית גתעתניאל בן קנז 10815,0001980
קרית גתגדעון בן יואש 6710,0001984
קרית גתשמגר בן ענת 3720,0001980
קרית גתמשעול שמשון 101,290,0001995
קרית גתמשעול שמשון 121,290,0002004
קרית גתמשעול אילון הזבולוני 191,080,0001990
קרית גתאהוד בן גרא 4825,0001980
קרית גתשלמה המלך 101,290,0001995
קרית גתדוד המלך 151,080,0001990

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת השופטים בקרית גת