שכונת הרצליה הירוקה בהרצליה

מגמת מחירים בשכונת הרצליה הירוקה בהרצליה

עסקאות קודמות בשכונת הרצליה הירוקה בהרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת הרצליה הירוקה בהרצליה
הרצליהגולומב אליהו 732,288,0002001
הרצליהאנה פרנק 21,200,0001965
הרצליהאמה טאובר פרידמן 21,940,0002003
הרצליהשמעון ויזנטל 262,580,0002000
הרצליהקורן 162,820,0002000
הרצליהגולומב אליהו 672,575,0002001
הרצליהדן שומרון 122,500,0002015
הרצליהאמה טאובר 72,269,5002009
הרצליההרצליה3,565,0002015
הרצליהדן שומרון 113,725,0002014
הרצליהאמה טאובר 92,260,0002000
הרצליהשומרון דן 133,175,0002013
הרצליהאמה טאובר 92,250,0002011
הרצליההרצליה3,680,0002016
הרצליהגולומב 692,750,0002000
הרצליהדן שומרון 122,682,0002016
הרצליהטאובר אמה 22,200,0002002
הרצליהגולומב אליהו 772,395,0002000
הרצליהאמה טאובר 22,340,0002004
הרצליהבן ציון דינור 54,060,0002000