שכונת הקריה בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת הקריה בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת הקריה בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת הקריה בתל אביב יפו
תל אביב יפוקרליבך 13,746,0002015
תל אביב יפויהודה הלוי 1082,225,0001960
תל אביב יפוקרליבך 494,250,0002016
תל אביב יפוקרליבך 14,250,0002016
תל אביב יפוקרליבך 493,800,0002017
תל אביב יפוקרליבך3,000,0002017
תל אביב יפוקרליבך 63,000,0002017
תל אביב יפודרך מנחם בגין 513,846,9992016
תל אביב יפוקרליבך 12,150,0002016
תל אביב יפוקרליבך 12,650,0002017
תל אביב יפוקרליבך 23,800,0002017
תל אביב יפוקרליבך 13,740,0002016
תל אביב יפוקרליבך 13,730,0002016
תל אביב יפולסקוב חיים 242,615,0001950
תל אביב יפוקרליבך 18,627,5002015
תל אביב יפוקרליבך 492,650,0002017
תל אביב יפוקרליבך 13,730,0002016
תל אביב יפוקרליבך3,640,7002016
תל אביב יפויהודה הלוי 1082,225,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת הקריה בתל אביב יפו