שכונת הצפון הישן החלק הצפוני בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת הצפון הישן החלק הצפוני בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת הצפון הישן החלק הצפוני בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת הצפון הישן החלק הצפוני בתל אביב יפו
תל אביב יפואלכסנדר ינאי 103,200,0001940
תל אביב יפואבן גבירול 1392,000,0001960
תל אביב יפויוחנן הורקנוס 282,852,852
תל אביב יפויוחנן הורקנוס 282,852,8521960
תל אביב יפושדרות מוצקין 224,350,0001940
תל אביב יפואוסישקין 1004,200,0001960
תל אביב יפוהירקון 28825,333,3332014
תל אביב יפושמעון התרסי 33830,0001950
תל אביב יפואבן גבירול 1493,000,0001950
תל אביב יפואוסישקין 1004,200,0001960
תל אביב יפואלכסנדר ינאי 263,200,0001940
תל אביב יפוסמטת התרסי 33830,0001950
תל אביב יפומוצקין 124,350,0001940
תל אביב יפוהירקון 28825,333,3332014
תל אביב יפואבן גבירול 1352,000,0001960
תל אביב יפוהירקון 28838,000,0002014
תל אביב יפועמוס 212,200,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק הצפוני בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק הצפוני בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת הצפון הישן החלק הצפוני בתל אביב יפו