שכונת הצפון הישן החלק המרכזי בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת הצפון הישן החלק המרכזי בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת הצפון הישן החלק המרכזי בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת הצפון הישן החלק המרכזי בתל אביב יפו
תל אביב יפוארלוזורוב 73,375,0001935
תל אביב יפואד''ם הכהן 142,950,0001940
תל אביב יפוז'בוטינסקי 664,200,0002017
תל אביב יפוזבוטינסקי 822,300,0001970
תל אביב יפועמנואל הרומי 282,300,0001970
תל אביב יפווילנה 48,346,1672018
תל אביב יפובן יהודה 190307,1421947
תל אביב יפועמנואל הרומי 282,300,000
תל אביב יפוקורדובה 13,000,0002004
תל אביב יפואב 123,670,0001970
תל אביב יפואד''ם הכהן 142,950,000
תל אביב יפובן יהודה 188307,1421947
תל אביב יפוז'בוטינסקי 674,200,0002017
תל אביב יפושמואל הנגיד 83,200,0001970
תל אביב יפובן נון יהושע 222,370,0001950
תל אביב יפוארלוזורוב 178,346,1672018
תל אביב יפומצדה 61,900,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק המרכזי בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק המרכזי בתל אביב יפו