שכונת הצפון הישן החלק הדרום מערבי בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מערבי בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מערבי בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מערבי בתל אביב יפו
תל אביב יפושלום עליכם 342,985,0001970
תל אביב יפוהכרם 54,495,0001966
תל אביב יפובוגרשוב 472,300,0001960
תל אביב יפופרישמן 384,000,0001950
תל אביב יפופרישמן 213,100,0001954
תל אביב יפושלום עליכם 392,255,0001960
תל אביב יפוגורדון א ד 194,000,0002001
תל אביב יפומאפו 202,600,0001935
תל אביב יפופרישמן 404,000,0001950
תל אביב יפורופין 103,000,0001970
תל אביב יפוגורדון י ל 293,340,0001954
תל אביב יפוז'אן ז'ורס 42,200,000
תל אביב יפודרויאנוב 91,500,0001940
תל אביב יפודיזנגוף 1472,390,0001970
תל אביב יפורופין 165,289,411
תל אביב יפויהואש 155,282,5502010
תל אביב יפובירון 62,200,0001980
תל אביב יפובוגרשוב 47529,6251970
תל אביב יפושד בן גוריון 382,100,0001975

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מערבי בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מערבי בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מערבי בתל אביב יפו