שכונת הצפון הישן החלק הדרום מזרחי בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מזרחי בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מזרחי בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מזרחי בתל אביב יפו
תל אביב יפודיזנגוף 1002,450,0001940
תל אביב יפודיזנגוף 1022,450,000
תל אביב יפוחיסין 44,300,0001970
תל אביב יפוהמלך שלמה 532,180,0001945
תל אביב יפומרמורק 212,600,0001970
תל אביב יפותל חי 23,200,0001970
תל אביב יפוריינס 52,850,0001939
תל אביב יפוהמלך שלמה 133,770,0001959
תל אביב יפוטשרניחובסקי 532,050,0001950
תל אביב יפוטשרניחובסקי 572,050,000
תל אביב יפושלמה המלך 213,000,0001940
תל אביב יפושדרות ח''ן 542,800,000
תל אביב יפוככר רבין 62,800,0001950
תל אביב יפוברכה פולד 12,840,000
תל אביב יפוהנביאים 112,120,0001955
תל אביב יפואונטרמן הרב יהודה 62,800,0001960
תל אביב יפוש''ץ 62,800,0001960
תל אביב יפורות 53,400,0001963
תל אביב יפורות 93,400,0001963

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מזרחי בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מזרחי בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת הצפון הישן החלק הדרום מזרחי בתל אביב יפו