שכונת הצפון החדש סביבת ככר המדינה בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת הצפון החדש סביבת ככר המדינה בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת הצפון החדש סביבת ככר המדינה בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת הצפון החדש סביבת ככר המדינה בתל אביב יפו
תל אביב יפושרת משה 306,000,0001960
תל אביב יפומשה שרת 266,000,0001960
תל אביב יפועקיבא אריה 13,433,4351990
תל אביב יפושד' הציונות 13,650,0001960
תל אביב יפוז'בוטינסקי 1393,650,0001960
תל אביב יפוהא אייר 243,725,0001960
תל אביב יפוה' באייר 523,433,432
תל אביב יפוארלוזורוב 1392,854,5671960
תל אביב יפואריה עקיבא 83,200,0001970
תל אביב יפופנקס 544,095,5501975
תל אביב יפוה' באייר 263,725,0001960
תל אביב יפוה' באייר 523,433,4351990
תל אביב יפוחנקין 153,138,8301950
תל אביב יפווייצמן 914,090,550
תל אביב יפוארלוזורוב 1352,854,5671960
תל אביב יפווייצמן 914,095,5501975

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת הצפון החדש סביבת ככר המדינה בתל אביב יפו