שכונת העפלה בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת העפלה בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת העפלה בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת העפלה בקרית גת
קרית גתאדוריים 2451,170,0001900
קרית גתמלכי ישראל 1801,170,0001900
קרית גתצה"ל 35790,0001994
קרית גתשדרות צה''ל 35790,0001994
קרית גתאקסודוס 1397,530
קרית גתאדוריים 2451,140,0001998
קרית גתאדוריים 2431,140,0001998
קרית גתשד צה"ל 27725,0001995
קרית גתשדרות צה''ל 27725,0001995
קרית גתיציאת תש"ז 1755,0001970
קרית גתשדרות צה''ל 35202,500
קרית גתשדרות צה''ל 171,260,0001999
קרית גתאדוריים 2451,140,0002000
קרית גתיציאת תש''ז 1755,0001970
קרית גתיציאת תש"ז 1810,0001991
קרית גתשד מלכי ישראל 1801,140,0002000
קרית גתיציאת תש''ז 1810,0001991
קרית גתשיבת ציון 1222,950
קרית גתאקסודוס 14718,0001990

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת העפלה בקרית גת