שכונת המשתלה בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת המשתלה בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת המשתלה בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת המשתלה בתל אביב יפו
תל אביב יפופאול בן חיים 604,496,000
תל אביב יפוזעירא מרדכי 3904,0002006
תל אביב יפוזעירא מרדכי 32,950,0001980
תל אביב יפולוין שלום 52,200,0002001
תל אביב יפויעקב שבתאי 232,075,0001990
תל אביב יפוארגוב סשה 152,075,0001990
תל אביב יפווילנסקי משה 433,580,0002016
תל אביב יפוקול משה 12,100,0002001
תל אביב יפואבידן דוד 113,800,0001998
תל אביב יפואבידן דוד 152,485,0001970
תל אביב יפוקיפניס לוין 72,800,0001998
תל אביב יפוד''ר יעקב כהן 103,580,0002016
תל אביב יפוקול משה 133,090,0002014
תל אביב יפוקיפניס לוין 163,200,0002008
תל אביב יפוקול משה 133,740,0001999
תל אביב יפוקיפניס לוין 14,450,0001970
תל אביב יפוקול משה 92,540,0001990
תל אביב יפוארגוב סשה 52,375,0001996
תל אביב יפופאול בן חיים 602,895,000
תל אביב יפוארגוב סשה 212,180,1001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת המשתלה בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת המשתלה בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת המשתלה בתל אביב יפו