שכונת המשולש הגדול - קרית קריניצי החדשה ברמת גן

מגמת מחירים בשכונת המשולש הגדול - קרית קריניצי החדשה ברמת גן

עסקאות קודמות בשכונת המשולש הגדול - קרית קריניצי החדשה ברמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת המשולש הגדול - קרית קריניצי החדשה ברמת גן
רמת גןהיובל 233,374,372
רמת גןרמת גן 12,737,7352019
רמת גןהיובל 233,374,372
רמת גןדן שומרון 132,923,9212019
רמת גןהיובל 232,889,888
רמת גןהיובל 232,889,8882019
רמת גןדן שומרון 132,889,8882019
רמת גןהיובל 233,374,3722019
רמת גןרמת גן 13,374,3722019
רמת גןהיובל 233,374,3722019
רמת גןהיובל 232,737,735
רמת גןרמת גן 13,374,3722019
רמת גןהיובל 232,923,9212019
רמת גןהיובל 232,737,7352019

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת המשולש הגדול - קרית קריניצי החדשה ברמת גן

    רחובות פופולרים בשכונת המשולש הגדול - קרית קריניצי החדשה ברמת גן