שכונת דקר בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת דקר בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת דקר בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת דקר בתל אביב יפו
תל אביב יפווכטנגוב 112,095,0002015
תל אביב יפונחל הבשור 61,050,0001950
תל אביב יפוגר צדק 51,300,0001970
תל אביב יפונחל הבשור 61,160,0001960
תל אביב יפוגר צדק 11,200,0001980
תל אביב יפונחל עוז 21,065,0001970
תל אביב יפונחל עוז 71,050,0001970
תל אביב יפוגר צדק 51,335,0001970
תל אביב יפונחל עוז 141,117,0001970
תל אביב יפונחל הבשור 17975,0001970
תל אביב יפונחל עוז 271,060,0001970
תל אביב יפונחל הבשור 131,050,0001967
תל אביב יפומיצקביץ אדם 41,550,0001930
תל אביב יפוגר צדק 71,600,0001970
תל אביב יפוגר צדק 31,810,0001970
תל אביב יפוחסידי האומות 271,810,0001970
תל אביב יפונחל עוז 111,170,0001960
תל אביב יפונחל עוז 231,170,0001960
תל אביב יפוחסידי האומות 271,825,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת דקר בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת דקר בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת דקר בתל אביב יפו