שכונת גליקסון בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת גליקסון בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת גליקסון בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת גליקסון בקרית גת
קרית גתהר הצופים 6850,0001982
קרית גתהגולן 10600,0001970
קרית גתאיתן נאוה 8600,0001970
קרית גתהגולן 10600,0001970
קרית גתאיתן נאוה 14600,0001970
קרית גתהגולן 10600,000
קרית גתהבשן 15510,0001984
קרית גתשדרת הבשן 13510,0001984
קרית גתשדרת הבשן 4575,0001970
קרית גתהגולן 6575,0001970
קרית גתרחבת מוריה 1670,0001970
קרית גתרחבת מוריה 3670,0001970
קרית גתשדרת הבשן 10800,0001960
קרית גתהבשן 16800,0001960
קרית גתמשעול הגלבוע 4271,050
קרית גתשדרת הבשן 8650,0001980
קרית גתהגולן 10650,0001980