שכונת גבעת רוקח בבני ברק

מגמת מחירים בשכונת גבעת רוקח בבני ברק

עסקאות קודמות בשכונת גבעת רוקח בבני ברק

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת גבעת רוקח בבני ברק
בני ברקהרב מימון 714,5451960
בני ברקפרל חיים 151,221,0002017
בני ברקישראל מסלנט 61,900,0002018
בני ברקפרל חיים 121,750,0002017
בני ברקפרל חיים 13960,0002010
בני ברקרבי עקיבא 251,950,0002017
בני ברקרבי עקיבא 111,500,0002008
בני ברקחיים פרל 281,750,0002017
בני ברקרמבם 412,475,0001982
בני ברקרבנו אשר 81,710,0002005
בני ברקבני ברק 391,590,0002007
בני ברקישראל מסלנט 61,900,0002018
בני ברקבן פתחיה 161,400,0002015
בני ברקפתיה 281,540,0002016
בני ברקבן פתחיה 161,580,0002016
בני ברקמינץ 11820,0001994
בני ברקבן פתחיה 201,620,0001986

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת גבעת רוקח בבני ברק