שכונת גבעת רוקח בבני ברק

מגמת מחירים בשכונת גבעת רוקח בבני ברק

עסקאות קודמות בשכונת גבעת רוקח בבני ברק

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת גבעת רוקח בבני ברק
בני ברקפרל חיים 13960,0002010
בני ברקבן פתחיה 161,400,0002015
בני ברקבן פתחיה 201,620,0001986
בני ברקרמבם 91,175,0001990
בני ברקמינץ 11820,0001994
בני ברקרמבם 412,475,0001982
בני ברקאדמו''רי אלכסנדר 714,545
בני ברקהרב מימון 714,5451960
בני ברקרבי עקיבא 251,950,0002017
בני ברקפתיה 281,540,0002016
בני ברקרבנו אשר 81,710,0002005
בני ברקפרל חיים 151,221,0002017
בני ברקרבי עקיבא 111,500,0002008
בני ברקבן פתחיה 161,580,0002016
בני ברקישראל מסלנט 61,900,0002018
בני ברקחיים פרל 281,750,0002017
בני ברקפרל חיים 121,750,0002017

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת גבעת רוקח בבני ברק