שכונת גבעת נשר בנשר

מגמת מחירים בשכונת גבעת נשר בנשר

עסקאות קודמות בשכונת גבעת נשר בנשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת גבעת נשר בנשר
נשרמעפילים 61,290,0002001
נשריפה נוף 24720,0001980
נשריפה נוף 221,084,0002009
נשרהמעפילים 25162,305
נשרהמעפילים 121,250,0001980
נשריפה נוף 5545,0001980
נשריפה נוף 30760,0001990
נשרההסתדרות 6500,0001995
נשריפה נוף 9500,0001970
נשרהתשבי 16219,812
נשריפה נוף 28812,0001996
נשרהתשבי 13550,0001980
נשרקבוץ גלויות 191,250,0001950
נשרהמייסדים 4460,0001970
נשרהאילנות 161,315,0001946
נשריפה נוף 30615,0001980
נשרמעפילים 21380,0001970
נשריפה נוף 32700,0001995