שכונת גאולים;חלוצים בכפר סבא

מגמת מחירים בשכונת גאולים;חלוצים בכפר סבא

עסקאות קודמות בשכונת גאולים;חלוצים בכפר סבא

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת גאולים;חלוצים בכפר סבא
כפר סבאהרעות 171,630,0002001
כפר סבאהרעות 141,850,0002005
כפר סבאהלפיד2,112,0002001
כפר סבאמשעול האהבה 161,760,0002000
כפר סבאמשעול האהבה 241,930,0002006
כפר סבאהלפיד 11,870,0002005
כפר סבאהרעות 121,700,0002006
כפר סבאויצמן 72,135,0002005
כפר סבאמשעול האהבה 242,420,0002005
כפר סבאמשעול האהבה 201,955,0002001
כפר סבאמשעול האהבה 242,000,0002003
כפר סבאמשעול הלפיד 41,870,0002000
כפר סבאמשעול האהבה 281,655,0002000
כפר סבאהרעות 92,680,0002010
כפר סבאהרעות 72,680,0002010
כפר סבאהרעות 72,680,0002010
כפר סבאאבן גבירול 82,450,0002000
כפר סבארופין 451,700,0002000
כפר סבאהראשונים 32,085,0001999
כפר סבאהידידות 42,100,0001999

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת גאולים;חלוצים בכפר סבא