שכונת ברנדייס בחדרה

מגמת מחירים בשכונת ברנדייס בחדרה

עסקאות קודמות בשכונת ברנדייס בחדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת ברנדייס בחדרה
חדרהאשכול לוי 13545,0001995
חדרהלוי אשכול 13277,694
חדרהלוי אשכול 9680,0001976
חדרהלוי אשכול 34545,0001973
חדרהחדרה 902,600,0001990
חדרהלוי אשכול 13750,0002010
חדרההערבה 61,700,0001960
חדרההערבה 41,700,0001960
חדרהשרת משה 72,200,0001990
חדרהאשכול לוי 5545,0001995
חדרהבן צבי יצחק 10645,0001970
חדרהברנדייס 349,036,144
חדרהלוי אשכול 1750,0002010
חדרההשקד 112,350,0002013
חדרהלוי אשכול 5600,0001962
חדרהיצחק בן צבי 10158,025
חדרהפיינברג 2671,5002008
חדרהיצחק בן צבי 6227,040