שכונת בני ישראל בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת בני ישראל בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת בני ישראל בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת בני ישראל בקרית גת
קרית גתשד'גת 45750,0001985
קרית גתשבטי ישראל 16625,0001970
קרית גתשבטי ישראל 14625,0001970
קרית גתשד לכיש 46760,0001992
קרית גתמשעול חנוך 161,190,0001960
קרית גתמשעול חנוך 221,190,0001960
קרית גתנפתלי 12600,0001960
קרית גתנפתלי 12600,000
קרית גתנפתלי 14600,0001960
קרית גתנפתלי 14600,0001960
קרית גתנפתלי 10950,0002018
קרית גתשבטי ישראל 29660,0001970
קרית גתרחבת גד 2660,0001970
קרית גתנפתלי 10757,0002018
קרית גתנפתלי 12757,0002018

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת בני ישראל בקרית גת