שכונת בן דור בנשר

מגמת מחירים בשכונת בן דור בנשר

עסקאות קודמות בשכונת בן דור בנשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת בן דור בנשר
נשרהמתמיד 18400,0001980
נשרהמצפה 8582,0001980
נשרדרך הטכניון 48765,0001970
נשרעמוס 18635,000
נשרעמוס 22635,0001970
נשרדרך הטכניון 4640,0001954
נשרמעלה הגיבורים 8141,450
נשרמעלה הגיבורים 17560,0001980
נשראופקים 29740,0001970
נשרהמצפה 4600,0001960
נשראופקים 1515,0001980
נשראופקים 1555,0001960
נשרההסתדרות 4400,0001950
נשרההסתדרות 8174,580
נשראופקים 23750,0001980
נשראופקים 1735,0001970
נשרההסתדרות 8585,0001970
נשרדרך הטכניון 48605,0002007
נשרעמוס 181,710,0002005
נשרמעלה הגיבורים 29570,0001965

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת בן דור בנשר