שכונת בן דור בנשר

מגמת מחירים בשכונת בן דור בנשר

עסקאות קודמות בשכונת בן דור בנשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת בן דור בנשר
נשרעמוס 181,710,0002005
נשרמעלה הגיבורים 29570,0001965
נשרההסתדרות 4400,0001950
נשראופקים 1735,0001970
נשרהמתמיד 18400,0001980
נשרהמצפה 8582,0001980
נשרדרך הטכניון 48605,0002007
נשרמעלה הגיבורים 17560,0001980
נשראופקים 29740,0001970
נשרהמצפה 4600,0001960
נשרההסתדרות 8174,580
נשרההסתדרות 8585,0001970
נשראופקים 23750,0001980
נשראופקים 1515,0001980
נשרדרך הטכניון 48765,0001970
נשרעמוס 18635,000
נשרעמוס 22635,0001970
נשראופקים 1555,0001960
נשרדרך הטכניון 4640,0001954
נשרמעלה הגיבורים 8141,450