שכונת בן גוריון בשדרות

מגמת מחירים בשכונת בן גוריון בשדרות

עסקאות קודמות בשכונת בן גוריון בשדרות

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת בן גוריון בשדרות
שדרות722,7222017
שדרות695,2312017
שדרותת תת 51,390,0002016
שדרותלח''י 2204,2381994
שדרותדוד רזיאל 5620,0001980
שדרותרזיאל דוד 1620,0001980
שדרותלח"י 2204,2381994
שדרות22,0002017
שדרותמשעול ויתקין 51,390,0002016
שדרותשאר ישוב 6701,4092017
שדרותשאר ישוב 6695,2312017
שדרותכלנית (אביב) 114701,4092017
שדרותשאר ישוב 6722,7222017
שדרותמשעול ויתקין 522,0002017
שדרותשאר ישוב 6695,2312017

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת בן גוריון בשדרות