שכונת אתרי המקרא בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת אתרי המקרא בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת אתרי המקרא בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת אתרי המקרא בקרית גת
קרית גתפרת 21932,5001996
קרית גתפרת 21932,5001996
קרית גתמבוא אפק 4625,0001993
קרית גתאפרת 1890,0001996
קרית גתמשעול קישון 1890,0001996
קרית גתפרת 24940,0001991
קרית גתאפרת 8625,0001993
קרית גתמשעול שבא 21,615,0001990
קרית גתדור 5710,0001970
קרית גתפרת 24940,0001991
קרית גתנינוה 281,550,0001900
קרית גתדור 5845,0002010
קרית גתמשעול שבא 21,615,0001990
קרית גתשד מלכי ישראל 96842,5001992
קרית גתדור 5845,0002010
קרית גתנינווה 281,550,0001900
קרית גתדור 5710,0001970