שכונת אזור התעשייה בבת ים

מגמת מחירים בשכונת אזור התעשייה בבת ים

עסקאות קודמות בשכונת אזור התעשייה בבת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת אזור התעשייה בבת ים
בת יםהעבודה 11,770,0002015
בת יםהעבודה1,967,0002015
בת יםהעבודה 11,700,0002015
בת יםניסנבאום 11,710,0002016
בת יםהרב ניסנבוים יצחק 351,750,8502016
בת יםהרב ניסנבוים יצחק 351,610,0002016
בת יםהעבודה 11,750,0002015
בת יםהעבודה 11,890,0002015
בת יםהרב ניסנבוים יצחק 352,425,0002016
בת יםהעבודה 11,525,0002015
בת יםהעבודה 11,631,0002015
בת יםהעבודה 11,550,0002015
בת יםהעבודה1,710,0002015
בת יםהעבודה 11,885,0002015
בת יםהעבודה 11,775,0002015
בת יםהעבודה 11,850,0002015
בת יםהעבודה1,565,0002015
בת יםהעבודה 11,420,0002015

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת אזור התעשייה בבת ים

    רחובות פופולרים בשכונת אזור התעשייה בבת ים