תל מונד

מגמת מחירים בתל מונד

עסקאות קודמות בתל מונד

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בתל מונד
תל מונדהנוטע2,595,0002016
תל מונדתל מונד2,390,8502016
תל מונדהמרגלית 22,400,0002001
תל מונדהסייפן 372,682,469
תל מונדהדקל 773,437,500
תל מונד2,420,5001991
תל מונדהדקל 442,420,5001991
תל מונדהחסידה 63,008,0001998
תל מונדהחסידה 83,008,0001998
תל מונדהדקל 421,221,153
תל מונדהנוטע 11,750,0002018
תל מונדהדקל 421,287,1621986
תל מונדהדקל 421,287,1621986
תל מונדהארגמן 161,750,0002018
תל מונד2,100,0002017
תל מונדתל מונד2,100,0002017
תל מונד5532,535,0002018
תל מונדתל מונד 12,535,0002018