טל אל

מגמת מחירים בטל אל

עסקאות קודמות בטל אל

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בטל אל
טל אל835,000
טל אלטל אל1,700,0001997
טל אלטל אל1,500,0001997
טל אלהגפן2,500,0002003
טל אל1,210,0001996
טל אלהברוש2,860,0002012
טל אלהדקל2,400,0001996
טל אלהדקל2,400,0001996
טל אלטל אל 12,200,0001995
טל אלטל אל 81,725,0002003
טל אל2,300,0002000
טל אלהאילן 12,300,0002000
טל אלטל אל 12,500,0002003
טל אלטל אל 11,210,0001996
טל אלטל אל 3072,860,0002012
טל אלטל אל 921,695,0002007
טל אלטל אל 11,785,4001998
טל אלטל אל1,900,0001997
טל אלטל אל1,501,0001998