שדרות

מגמת מחירים בשדרות

עסקאות קודמות בשדרות

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשדרות
שדרות560,7412018
שדרותת תת 32560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות1,350,0002015
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות970,0002018
שדרותיונתן פולארד 21,350,0002015
שדרות970,0002018
שדרותארזים 15890,0001980
שדרותארזים 23890,0001980
שדרות955,0002018
שדרות955,0002018
שדרות955,0002018
שדרות955,0002018
שדרות560,7412018
שדרותיהושע בן נון 24560,7412018
שדרות560,7412018